Πολιτική κρατήσεων και ακυρώσεων

Κατά την διαμονή σας, στην Villa Ioanna, ισχύει ο ακόλουθος Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων-πελατών: Άρθρο 8 του Νόμου 1652/30-10-1986 ΦΕΚ 167 Α’/1986.
Όροι κράτησης / Τρόποι πληρωμής:
• Για να γίνει κράτηση σας, πρέπει να σταλθεί προκαταβολή.
• Η προκαταβολή για την κράτηση, είναι 25% του συνολικού κόστους διαμονής. (άρθρο 2).
• Μπορείτε να κάνετε την πληρωμή μέσω του τραπεζικού μας λογαριασμού ή μέσω του λογαριασμού μας στο Western Union.
• Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται κατά την άφιξη.
Ακύρωση της κράτησης από τον πελάτη:
• αν η ακύρωση γίνει 21 ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη, ο ξενοδόχος υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρη την προκαταβολή στον πελάτη. (άρθρο 3)
• αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 21 ημέρες, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση, ίση με το μισό του συνολικού ποσού της κράτησης που ακύρωσε. (άρθρο 3)
• αν η ακύρωση γίνει κατά την διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση, ίση με το 50% της αξίας του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών, που αναλογεί στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης. (άρθρο 8)
Διαμονή:
• Ώρα άφιξης: 12:00-14:00 μ.μ.
• Ώρα αναχώρησης: μέχρι ώρα 12:00.
• Για χρήση δωματίου μέχρι ώρα 18:00 μ.μ.η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50%. Πέραν τις 18:00 μ.μ. καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση.