Ιδιοκτήτες: Νικόλαος Καλλιμάνης
Μεταμόρφωση, Χαλκιδική
Τ.Κ. 63088, Τ.Θ. 47
Τηλέφωνο: 23750-61236 / 23750-22541
Φαξ:23750-61236
Κινητό:6973353513, 6977309655, 6946141053
e-mail: info@villaioanna.com

VILLA IOANNA-NIKITI CHALKIDIKI

Business registration number
ΜΗ.Τ.Ε. 09.38.K132.K.08.088.00
ΜΗ.Τ.Ε. 09.38.K132.K.08.087.01

HOUSE IOANNA-METAMORFOSI CHALKIDIKI

Business registration number
ΜΗ.Τ.Ε. 09.38.Κ.122.Κ.05.999.00