Τοποθεσία Σίδερο.
Χαρακτηριστικά:
• Πανοραμικό αγροτεμάχιο
• Περιοχή εξαιρετικά υψηλής ανάπτυξης
• Αξιοποιήσιμη Γη
• Αρδεύσιμο
• Εύκολη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
• Πρόσοψη σε αγροτική οδό
• Φανταστική απεριόριστη θέα στην θάλασσα του Τορωναίου κόλπου
• Απόσταση από τη θάλασσα: 700μέτρα
• Απόσταση από τον οικισμό της Μεταμόρφωσης: 1500 μέτρα
• Απόσταση υφιστάμενων τουριστικών μονάδων (banclaws, camping): 500 μέτρα
• Διοικητικά, η Μεταμόρφωση ανήκει στον Δήμο Πολυγύρου
• Ποιότητα θάλασσα: άριστη
• Προσέγγιση σε θάλασσα: εύκολη
• Άρτιο και οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο, εκτός σχεδίου πόλεως
• Αγροτεμάχιο ιδανικό για επένδυση στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.
• Ιδανικό για ξενοδοχειακή μονάδα